Bibliografie

Důležitou součástí tohoto projektu je evidence prací, které se týkají problematiky cechů, popř. řemesel a živností obecně. Není cílem těchto stránek evidovat práce zaměřené obecně na problematiku hospodářským dějinám. Primární pozornost je věnována pracím tuzemským, nicméně reflektována je i literatura zahraniční.

Citační úzus je sjednocován administrátorem stránek podle pravidel platných pro periodika vydávaná Archivem hlavního Města Prahy (citační úzus Pražského sborníku historického zde).