Práce věnované konkrétním lokalitám

Jižní Čechy

 • Čechura, Jaroslav, Cechy rožmberských měst a městeček do poloviny 16. století, Jihočeský sborník historický 58, 1989, s. 113–124.

Severovýchodní Čechy

 • Němečková, Eva, Cechy královských měst severozápadních Čech v raném novověku, Disertační práce Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2014.

Boskovice

 • Matuška, Jan, Cech hrnčířů v Boskovicích, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2012.
 • Matuška, Jan, Cechy v Boskovicích, Diplomová práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2015.

Brandýs nad Labem

 • Pátrová, Karin, Řemeslnické cechy v Brandýse nad Labem. Polovina 16. – polovina 19. století, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 2010.

Brno

 • Haraštová, Jana, Ševcovský a obuvnický cech v Brně, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2009.
 • Komárek, Filip, Vznik a vývoj malířského bratrstva sv. Lukáše v Brně v 1. polovině 18. století, Diplomová práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2007.
 • Rašková, Markéta, Cechy v Brně a jejich symbolika, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2011.
 • Steinhauserová, Hana, Z historie řezníků a uzenářů v Brně, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2012.
 • Vaněk, Jiří, Brněnští puškaři 1650-1900. Historie jednoho řemesla, Brno 1993.

Česká Lípa

 • Vojtíšek, Břetislav, Hrnčířství v České Lípě, Archaeologica historica 8, 1983, s. 139-144.

Český Krumlov

 • Gross, Hynek, Z bývalých cechů v Českém Krumlově, Památky archeologické 19, 1902, s. 193-204, 307-320.
 • Gross, Hynek, Ze řemesel a živností v Českém Krumlově v 15. a 16. století, Památky archeologické 19, 1902, s. 533-546.

Hlinsko

 • Adámek, Karel, K dějinám Hlínska a okolí, příspěvky k historii řemesel, Památky archeologické a místopisné 9, 1871-1873, s. 247-260, 425-432.

Hlučín

 • Hrudová, Veronika, Hospodářský a správní vývoj města Hlučína do 18. století s přihlédnutím k cechu pekařů, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2011.

Hradec Králové

 • Zimová, Lenka, Cechovní sfragistika Hradce Králové a Pardubic, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2008.
 • Zimová, Lenka, Cechovní sfragistika fondů Státního okresního archivu Hradec Králové, Diplomová práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2011.

Chlumec nad Cidlinou

 • Zimová, Lenka, Cechovní sfragistika fondů Státního okresního archivu Hradec Králové, Diplomová práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2011.

Kaplice

 • Kvasničková, Hana, Pekařské řemeslo v Kaplici, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2009.

Kostelec nad Orlicí

 • Kalendová, Kristýna, Cechy v Kostelci nad Orlicí, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2017.
 • Zoubek, František Jan, Příspěvky k historii řemesel. 1. v Kostelci nad Orlicí, Památky archeologické a místopisné 7, 1868, s. 89-116.

Kožlany

 • Fák, Jiří, Cechy a řemesla v městečku Kožlanech, Národopisný věstník XXI (63), 2004, s. 46-58.

Krupka

 • Flaková, Nikola, Cechy oděvních a textilních řemesel v Krupce, Bakalářská práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2013.
 • Flaková, Nikola, Dějiny cechovních řemesel v Krupce, Diplomová práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2015.

Kutná Hora

 • Pohanka, Viktor, Profesní společenství kutnohorských havířů: cech, nebo pořádek?, Studia mediaevalia Bohemica 11, 2018, č. 2, s. 241-253.
 • Založení cechu havířského na Horách Kutných l. p. 1443, Lumír 4, 1854, s. 739-740.
 • Zoubek, František Jan, Tovaryšstvo tavičů na Horách Kutných, Památky archeologické a místopisné 7, 1868, s. 592-593.

Letohrad

 • Bednářová, Dagmar, Kyšperské cechy, Diplomová práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, Hradec Králové 2015.

Miličín

 • Procházková, Eva, Cechovní řemesla v Miličíně a Mladé Vožici v 18. století, Sborník vlastivědných prací z Podbrdska a Podblanicka 32, 1992, s. 79-94.

Mimoň

 • Kratěnová, Pavlína, Cech ševců v Mimoni, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2009.
 • Kratěnová, Pavlína, Cechy v Mimoni, Diplomová práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2011.

Neveklov

 • Procházková, Eva, Řemeslná výroba na paství Tloskov v 18. století, in: Pocta Josefu Petráňovi, Praha 1991, s. 409-425.

Nová Bystřice

 • Niederová, Eliška, Cechy v Nové Bystřici v 17. století, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2012.

Nový Bydžov

 • Zimová, Lenka, Cechovní sfragistika fondů Státního okresního archivu Hradec Králové, Diplomová práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2011.

Odry

 • Orlita, Zdeněk, Nikdo mimo nás. Cechovní kultura a řemeslná výroba v Odrách mezi středověkem a modernou, Odry 2013.

Olomouc

 • Čermák, Miloslav, Olomoucká řemesla a obchod v minulosti, Olomouc 2002.

Pardubice

 • Sakař, Josef, Dějiny Pardubic V. Cechy městské, Pardubice 1935.
 • Soukup, Michal, Pardubický cech mlynářů a krupařů kolem roku 1859 na příkladu rodiny Bubeníkových, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2014.
 • Zimová, Lenka, Cechovní sfragistika Hradce Králové a Pardubic, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2008.

Plzeň

 • Lábek, Ladislav, Z historie plzeňského obchodu a průmyslu, Plzeň 1926.
 • Lábek, Ladislav, Plzeňští zámečníci, Plzeň 1947.

Polná

 • Veselý, Aleš, Stavební činnost na polensko-přibyslavském panství ve 40.-60. letech 18. století, Diplomová práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2014.

Praha

 • Jakobowits, Tobias, Die jüdischen Zünfte in Prag, Jahrbuch der Gesselschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik 6, 1936, s. 57-145.
 • Mendl, Bedřich, Vývoj řemesel a obchodu v městech pražských, Praha 1947.
 • Mezník, Jaroslav, Pražská řemesla počátkem 15. století, Pražský sborník historický 7, 1972, s. 5-39.
 • Smrž, Jiří, Cechy v pražských městech od prvních zpráv ve 13. století až do jejich zrušení v roce 1860, Praha 2019.

Prčice

 • Procházková, Eva, Cechovní řemesla v Prčici v 17. a 18. století, Sborník vlastivědných prací z Podbrdska a Podblanicka 29, 1988, s. 141-155.

Přerov

 • Rošický, Václav L., Dějiny a paměti řemeslných cechů města Přerova i okolí, Přerov 1893.

Příbram

 • Květoňová, Jarmila, Cechy na příbramsku v 16. a 18. století, Rigorózní práce Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2012.

Rakovník

 • Levý, František, Staří pořádkové řemeslničtí v Rakovníku, Památky archeologické a místopisné 9, 1871-1873, s. 43-58, 121-130, 202-208.

Rychnov nad Kněžnou

 • Kouřil, Tomáš – Svoboda, Antonín, Dějiny Rychnova nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou 1924, s. 141-187.

Říčany

 • Honcová, Jaroslava, Říčanské cechy, in: J. Honcová (ed.), Kapitoly z dějin Říčan, Říčany 1997, s. 187-193.

Slavonice

 • Rejžková, Dagmar, Soukenický cech ve Slavonicích, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2010.

Soběslav

 • Rozum, Jan Václav (ed.), Řád cechu tkalcovského v Soběslavi, Lumír 4, 1854, s. 856-859.

Sobotka

 • Bílek, Karol, Cechy města Sobotky, Sborník prací východočeských archivů 6, 1986, s. 235-264.

Tábor

 • Kolář, M., Řemesla a obchodové, kteří starým Táborům dovoleni a nedovoleni byli, Památky archeologické a místopisné 6, 1865, s. 151-153.

Třebechovice pod Orebem

 • Zimová, Lenka, Cechovní sfragistika fondů Státního okresního archivu Hradec Králové, Diplomová práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2011.

Uherský Brod

 • Kašparovská, Lenka, Kožešnický cech v Uherském Brodě, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2010.

Vlastějovice

 • Klapka, Karel, Cechovní památky obce Vlastějovic (okres Dolní Kralovice), Ledeč nad Sázavou 1936.

Vyškov

 • Petroušková, Pavlína, Vývoj cechů ve Vyškově s přihlédnutím k cechu tkalců a soukeníků, Bakalářská práce Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2015.

Znojmo

 • Řád cechu řezníků v Znojmě, Lumír 3, 1853, s. 523–526.