Práce věnované konkrétním profesím

Havíři

 • Pohanka, Viktor, Profesní společenství kutnohorských havířů: cech, nebo pořádek?, Studia mediaevalia Bohemica 11, 2018, č. 2, s. 241-253.
 • Založení cechu havířského na Horách Kutných l. p. 1443, Lumír 4, 1854, s. 739-740.

Hrnčíři

 • Matuška, Jan, Cech hrnčířů v Boskovicích, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2012.
 • Vojtíšek, Břetislav, Hrnčířství v České Lípě, Archaeologica historica 8, 1983, s. 139-144.

Jircháři

 • Kapustová, Lenka, Kožešiny ve středověku v českých zemích, in: Sborník semináře historie odívání 2012, Zlín 2012, s. 109-138.

Kameníci

 • Ebelová, Ivana, Pražská a venkovská stavební řemesla v době renesance a baroka, Praha 2001.
 • Jásek, Jaroslav, Cechovní mistři vápna a kamene, Heraldická ročenka 1992, 1992, s. 60-64.
 • Mádl, Karel Boromejský (ed.), List kamenického cechu Starého města Pražského Kutnohorským z r. 1489, Památky archeologické a místopisné 4, 1859, s. 187.
 • Veselý, Aleš, Stavební činnost na polensko-přibyslavském panství ve 40.-60. letech 18. století, Diplomová práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2014.

Kartáčníci

 • Fuksová, Jana, Kartáčnictví – řemeslo známé, či neznámé?, Západní Morava 14, 2010, s. 33-55.

Knihaři

 • Chytil, Karel, Dějiny pražského knihařství, Praha 1899.
 • Jásek, Jaroslav, Kniha v lisu, Heraldická ročenka 1991, 1991, s. 113-117.

Konváři

 • Hráský, Josef, Z dějin cínařského řemesla, Umění a řemesla, 1971, č. 2, s. 19-25.
 • Indra, Bohumír, Cínaři ve slezských městech od 16. do druhé poloviny 19. století, Časopis Slezského muzea. Série B – vědy historické 32, 1983, č. 2, s. 145-163.

Koželuzi

 • Flaková, Nikola, Cechy oděvních a textilních řemesel v Krupce, Bakalářská práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2013.
 • Kapustová, Lenka, Kožešiny ve středověku v českých zemích, in: Sborník semináře historie odívání 2012, Zlín 2012, s. 109-138.

Kožešníci

 • Hücke, Jan, Sbírka historických památek řemesla kožešnického od jeho vzniku až do spojení se všech tří cechův pražských v roce 1785, Praha 1900.
 • Kapustová, Lenka, Kožešiny ve středověku v českých zemích, in: Sborník semináře historie odívání 2012, Zlín 2012, s. 109-138.
 • Kašparovská, Lenka, Kožešnický cech v Uherském Brodě, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2010.

Kraječi sukna

 • Emler, Josef, Příspěvek k poznání zřízení cechovních v Čechách, Památky archeologické 14, 1887, s. 69-70.

Kramáři

 • Buňatová, Marie, Pražští kupci na cestách, Praha 2013.

Krejčí

 • Flaková, Nikola, Cechy oděvních a textilních řemesel v Krupce, Bakalářská práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2013.

Krupaři

 • Soukup, Michal, Pardubický cech mlynářů a krupařů kolem roku 1859 na příkladu rodiny Bubeníkových, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2014.

Kupci

 • Buňatová, Marie, Pražští kupci na cestách, Praha 2013.

Lékárníci

 • Čižmárová, Lucia, Lékárnici v Českých krajinách v období ranného novoveku, Diplomová práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2009.

Malíři

 • Komárek, Filip, Vznik a vývoj malířského bratrstva sv. Lukáše v Brně v 1. polovině 18. století, Diplomová práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2007.
 • Mikovec, František Břetislav, Oltář pořádku malířského v kostele matky boží před Tejnem, Lumír 2, 1852, s. 613-617.

Mlynáři

 • Soukup, Michal, Pardubický cech mlynářů a krupařů kolem roku 1859 na příkladu rodiny Bubeníkových, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2014.

Pastýři

 • Jásek, Jaroslav, Podřadné řemeslo mistrů polních, Heraldická ročenka 1993, 1993, s. 51-56.

Pekaři

 • Hrudová, Veronika, Hospodářský a správní vývoj města Hlučína do 18. století s přihlédnutím k cechu pekařů, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2011.
 • Jirásek, Ferdinand, Posledních 50 let řemesla. Pokus o monografii řemesla pekařského, Praha 1933.
 • Kvasničková, Hana, Pekařské řemeslo v Kaplici, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2009.

Pivovarníci

 • Janáček, Josef, Pivovarnictví v českých královských městech v 16. století, Rozpravy Československé akademie věd 69, 1959, č. 1.

Plavci

 • Holec, František, Cech plavců na Novém Městě pražském, Pražský sborník historický 32, 2003, s. 211-228.

Provazníci

 • Jásek, Jaroslav, Napínák, cívka, zkrucovadlo a vochlice, Heraldická ročenka 1995, 1995, s. 99-102.
 • Klik, Karel, Provaznictví v Čechách a na Moravě, Vodňany 1996.

Punčocháři

 • Flaková, Nikola, Cechy oděvních a textilních řemesel v Krupce, Bakalářská práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2013.

Puškaři

 • Vaněk, Jiří, Brněnští puškaři 1650-1900. Historie jednoho řemesla, Brno 1993.

Řezníci

 • Čornej, Petr, Kočička, Kurvička, Kokot a Múdrá Hlavička aneb staroměstští řezníci v hu­sitské revoluci, Pražský sborník historický 40, 2012, s. 7–129.
 • Řád cechu řezníků v Znojmě, Lumír 3, 1853, s. 523–526.
 • Steinhauserová, Hana, Z historie řezníků a uzenářů v Brně, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2012.

Sklenáři

 • Jásek, Jaroslav, Řemeslo skleněných čoček, Heraldická ročenka 1995, 1995, s. 91-98.

Sladovníci

 • Čornej, Petr, Kočička, Kurvička, Kokot a Múdrá Hlavička aneb staroměstští řezníci v hu­sitské revoluci, Pražský sborník historický 40, 2012, s. 7–129.
 • Janáček, Josef, Pivovarnictví v českých královských městech v 16. století, Rozpravy Československé akademie věd 69, 1959, č. 1.

Soukeníci

 • Graus, František, Soukenictví v době předhusitské, Sborník pro hospodářské a sociální dějiny 1, 1946, s. 164–182.
 • Graus, František, Český obchod se suknem ve 14. a počátkem 15. století, Praha 1950.
 • Petroušková, Pavlína, Vývoj cechů ve Vyškově s přihlédnutím k cechu tkalců a soukeníků, Bakalářská práce Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2015.
 • Rejžková, Dagmar, Soukenický cech ve Slavonicích, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2010.

Ševci

 • Haraštová, Jana, Ševovský a obuvnický cech v Brně, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2009.
 • Horský, Emil, Pod praporem sv. Krišpína a Krišpiniana. Památky obuvnických cechů staropražských, Český lid 22, 1913, s. 165-181, 220-225.
 • Jásek, Jaroslav, K symbolu boty prostřelené šípem, Heraldická ročenka 1992, 1992, s. 38-39.
 • Kratěnová, Pavlína, Cech ševců v Mimoni, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2009.

Šmejdíři

 • Buňatová, Marie, Pražští kupci na cestách, Praha 2013.

Tesaři

 • Veselý, Aleš, Stavební činnost na polensko-přibyslavském panství ve 40.-60. letech 18. století, Diplomová práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2014.

Tkalci

 • Flaková, Nikola, Cechy oděvních a textilních řemesel v Krupce, Bakalářská práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2013.
 • Petroušková, Pavlína, Vývoj cechů ve Vyškově s přihlédnutím k cechu tkalců a soukeníků, Bakalářská práce Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2015.
 • Rozum, Jan Václav (ed.), Řád cechu tkalcovského v Soběslavi, Lumír 4, 1854, s. 856-859.

Uzenáři

 • Steinhauserová, Hana, Z historie řezníků a uzenářů v Brně, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2012.

Zámečníci

 • Lábek, Ladislav, Plzeňští zámečníci, Plzeň 1947.

Zámišníci

 • Kapustová, Lenka, Kožešiny ve středověku v českých zemích, in: Sborník semináře historie odívání 2012, Zlín 2012, s. 109-138.

Zedníci

 • Ebelová, Ivana, Pražská a venkovská stavební řemesla v době renesance a baroka, Praha 2001.
 • Jásek, Jaroslav, Cechovní mistři vápna a kamene, Heraldická ročenka 1992, 1992, s. 60-64.
 • Veselý, Aleš, Stavební činnost na polensko-přibyslavském panství ve 40.-60. letech 18. století, Diplomová práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2014.

Zlatníci

 • Hráský, Josef, Židovští zlatníci v Praze, Umění a řemesla, 1968, č. 4, s. 128-134.
 • Hráský, Josef, Značkování výrobků z drahých kovů. Příspěvek k dějinám pražských zlatnických cechů, Pražský sborník historický 8, 1973, s. 29-55.
 • Stehlíková, Dana, Pražské zlatnické dílny v 15. století, Archaeologica historica 8, 1983, s. 267-286.