Pražská města

AHMP – Archiv hlavního města Prahy

MMP – Muzeum hlavního města Prahy

cech kartářů Praha – vznik: 1732, zánik: 1836; cech byl založen na Starém Městě pražském, ale měl patrně celopražskou působnost, na činnost cechu navázalo živnostenské společenstvo. Knihy: AHMP, Sbírka rukopisů, rkp. 5725-5727; pokladnice 1732 (MMP, inv. č. H 019 669), holba 1815 (MMP, inv. č. H 004 946), konvice 1815 (MMP, inv. č. H 004 956)

cech provazníků Staré Město pražské – vznik: 1465, zánik: 1743; cech vznikl coby meziměstská organizace sdružující všechny pražské mistry, ve 2. pol. 16. stol. došlo k rozpadu a cech nadále sdružoval staroměstské a malostranské mistr, k další změně došlo roku 1650, kdy se osamostatnili malostranští provazníci, roku 1743 sjednotila všechny pražské cechy provazníků v jediný Marie Terezie.

cech provazníků Nové Město pražské – vznik: 1410, zánik: 1743; od roku 1465 byl cech až do 2. pol. 16. stol. společný pro všechny pražské mistry, poté byl samostatný až do roku 1743, kdy všechny pražské cechy provazníků v jediný Marie Terezie

cech provazníků Malá Strana – vznik: 1650, zánik: 1743; malostranští mistři byli zprvu organizováni v celopražském, od 2. pol. 16. stol. staroměstském cechu, roku 1650 se osamostatnili a byli sdruženi ve své vlastní organizaci až do roku 1743, kdy Marie Terezie sjednotila všechny pražské cechy provazníků v jediný

cech provazníků Praha – vznik: 1743, zánik: 1836; cech vznikl po zásahu Marie Terezie, která roku 1743 potvrdila provazníkům jejich starší výsady, ale pod podmínkou, že budou sdruženi v jediné, celopražské organizaci, cech byl zrušen po vydání guberniální vyhlášky redukující počet pražských cechů