Chci se zapojit do výzkumu

Jedním ze základních cílů Internetového centra pro studium cechů v českých, moravských a slezských městech je poskytovat zájemcům o téma profesních sdružení základní informace, které umožňují rychlou orientaci v celé problematice. Dále jsou tyto webové stránky vhodnou cestou, jak sdílet roztříštěné poznatky o jednotlivých lokalitách a jejich ceších.

Chcete-li na těchto stránkách sdílet výsledky svého výzkumu, výpisky, postřehy či jiné užitečné materiály k dějinám cechů v českých zemích, zašlete příslušný dokument (nejlépe v editovatelném souboru word) na e-mailovou adresu správce webu: remeslnickecechy[at]email.cz. Texty budou obratem vloženy do příslušné kapitoly těchto webových stránek.

Čím konkrétně můžete nejvíce pomoci:

  1. Editací, opravou či doplněním obecných informací o dějinách cechovních organizací.
  2. Doplněním přehledu historických profesí nebo dobových glosářů (více informací viz Co která profese dělala? a Slovníček profesí).
  3. Doplněním informací o ceších jednotlivých měst (více informací viz Cechy podle měst)
  4. Doplněním bibliografických údajů o relevantních publikacích, článcích i drobných statích, které se sledovanou problematikou zabývají (vzorová citace viz Bibliografie).