Německo-český

Ada – Adam z Veleslavína, Daniel, Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus, (edd.) Alena M. Černá – Tilman Berger – Alena Hadravová – Kateřina Pořízová, Praha 2015.

Ran – Rank, Josef, Allgemeines Handwörterbuch der Böhmischen und Deutschen Sprache I-II, Vídeň – Lipsko 1912.

Roh – Rohn, Jan Karel, Nomenclator artifex et mechanicus. To jest jmenovatel v trojí řeči. Díl čtvrtý a poslední, Praha 1768 (digitalizát dostupný zde).

Smr – Smrž, Jiří, Cechy v pražských městech od prvních zpráv ve 13. století až do jejich zrušení v roce 1860, Praha 2019, s. 431–437.

Spá – Spáčilová, Libuše – Spáčil, Vladimír – Bok, Václav, Glosář starší němčiny k českým pramenům, Olomouc 2014.

Ste – Sterzinger, Josef Václav, Německo-český slovník, Praha 1893-1895.

Tom – Tomek, Václav Vladivoj, Základy starého místopisu Pražského – rejstřík, Praha 1875, s. 182-187.

Další online slovníky, které obsahují názvy povolání:

Německo-český slovník pro genealogy na webu www.genealogie.nka.cz naleznete zde.

Slovník německých povolání Martina Kotačky naleznete zde.

A

Apotheker, Apotecker – lékárník (Ada, Ran, Roh, Smr, Spá)

Arzneibereiter – lékárník (Roh)

B

Bader – lazebník (Smr)

Balbierer – bradýř (Smr)

Barbierer – bradýř (Smr)

Barchentweber – barchetník (Smr)

Baumeister – stavitel (Smr)

Baumwollenweber – barchetník (Smr)

Baumwollenstrumpfwirker – punčochář-stávkař (Smr)

Bäcker – pekař (Smr)

Beutler – měšečník (Smr)

Bierbräuer – pivovarník (Smr), nákladník vaření piva (Smr)

Bierschänker – výčepník piva (Smr)

Bierverleger – nákladník vaření piva (Smr)

Bildhauer – řezbář (Smr), sochař (Smr)

Bildschnitzer – řezbář (Smr)

Binder – bečvář (Smr), bednář (Smr)

Blasinstrumentenmacher – výrobce dechových nástrojů (Smr)

Bogner – lukař (Smr)

Bretsäger – prknař (Smr), pilař (Smr)

Bräuer, Bräuermeister – pivovarník (Smr)

Buchbinder – knihař-vazač (Smr)

Buchhändler – knihař-obchodník (Smr)

Buchmacher – knihař-vazač (Smr)

Büchsenmacher – puškař (Smr), ručnikář (Smr)

Büchsenschäfter, Büchsenschifter – pažbař (Smr)

Bürstenbinder – kartáčník (Smr)

Bürstenmacher – kartáčník (Smr)

Büttner – bečvář (Smr)

D

Deckenmacher – výrobce pokrývek a vlněných dek, krývkář (Ran), výrobce rohoží, rohožkář (Ran)

Drechsler, Drexler – soustružník (Ran, Smr, Spá)

E

Edelsteinschneider – řezáč drahokamů (Smr)

F

Färber – barvíř pláten (Smr)

Faßbinder – bečvář (Smr), bednář (Smr)

Fechter – šermíř, učitel šermu (Smr)

Federfechter – šermíř, učitel šermu (Smr)

Federschmucker – šmukýř (Smr), zdobitel klobouků peřím (Spá), peřítvorce ve smyslu šmukýř (Roh)

Federschmuckhändler – šmukýř (Ran)

Feilhauer, Feilenhauer – pilníkář (Smr)

Feingolddrahtzieher – drátař-zlatý (Smr)

Feinsilberdrahtzieher – drátař-stříbrný (Smr)

Feinzeugschmied – nástrojář (Smr)

Feldscherer, Feldschärer – felčar (Spá, Ste), ranhojič (Spá), polní ranhojič (Ran, Ste), polní ranlékař (Ste)

Fischer – rybář (Smr)

Flaschenmacher – lahvář (Roh)

Flaschner – lahvář (Ran, Roh, Smr, Spá, Tom), klempíř (Spá)

Fleischer – řezník (Smr)

Fleischhacker, Fleischhauer – řezník (Ada, Smr)

Flößer – plavec (Smr)

Fortepianomacher – klavírník (Smr)

Friesseure – parukář (Smr)

Fuhrmann – forman (Smr)

G

Galanteriearbeiter – klenotník (Smr)

Galanterieschlosser – ozdobný zámečník (Smr)

Garkoch – kuchař ve veřejné kuchyni, stravovně (Spá), stravovník (Ran), kuchyník (Ran)

Gärtner – zahradník okrasných zahrad (Smr)

Geigenmacher – houslař (Smr)

Gelbgießer – mosazník (Smr)

Gerber – koželuh (Smr)

Geschmeidehändler – šmejdíř (Smr)

Geschmeidler – šmejdíř (Smr)

Gestellmacher – kočárník (Smr)

Gewandschneider – kraječ sukna (Smr)

Glaser, Glasermeister – sklář (Smr), sklenář (Smr)

Glasmacher, Glasmeister – sklář (Smr)

Glasschleifer – brusič skla (Smr)

Glocknergießer – zvonař (Smr)

Goldarbeiter – zlatník (Smr)

Golddrahtzieher – drátař-zlatý (Smr)

Goldgalanteriearbeiter – zlatník (Smr)

Goldner – zlatník (Smr)

Goldschläger – zlatotepec (Smr)

Goldschmied – zlatník (Smr)

Goldstaffierer – pozlacovač (Ran)

Goldsticker – krumplíř (Smr)

Granatenbohrer – vrtač granátů (Smr)

Grießler – krupník (Smr)

Großuhrmacher – hodinář velkých hodin (Smr)

Gürtler – pasíř (Ran, Smr, Spá)

Gutschi – kočí (Smr)

H

Haarpudermacher – pudrař (Smr)

Hafner – hrnčíř (Smr)

Handler – obchodník (Smr)

Handschuhmacher – rukavičkář (Smr)

Handschuster – rukavičkář (Smr)

Helmer – helmíř (Smr)

Hofgärtner – zahradník okrasných zahrad (Smr)

Holzflößer – plavec (Smr)

Hufschmied – kovář (Smr)

Huter – kloboučník (Smr)

Hutmacher – kloboučník (Smr)

Hutschmucker – šmukýř (Smr), zdobič klobouků (Spá)

CH

Chirurg – chirurg (Smr)

I

Illuminist – iluminátor, malíř knižních miniatur (Smr)

K

Kaminfeger – kominík (Smr)

Kammer – hřebenář (Smr)

Kammmacher – hřebenář (Smr)

Kartenmacher – kartář, malíř hracích karet (Smr, Spá), výrobce papíru (Spá)

Kartenmaler – kartář, malíř hracích karet (Ran, Smr, Spá)

Kaufmann – kupec (Smr)

Kerzmacher – svíčkař (Smr)

Klampfner – klempíř (Smr)

Kleinuhrmacher – hodinář malých hodin (Smr)

Klempner – klempíř (Smr)

Klingenschmied – čepelník (Smr)

Knopfmacher – knoflíkář (Smr)

Koch – kuchař (Smr)

Kordoboner – kordováník (Smr)

Kotzenmacher – hounař, výrobce houní (Ran, Spá), tkadlec hrubé vlněné látky (Spá)

Krämer – kramář (Smr)

Kuchenbäcker – koláčník (Smr)

Kupferschmied – kotlář (Smr)

Kupferstecher – mědirytec (Smr)

Kürschner – kožešník (Smr)

Kutscher – kočí (Smr)

L

Landes Müller – mlynáři-zemští přísežní (Smr)

Landkutscher – kočí (Smr)

Langmesserschmied – dlouhonoříž (Smr)

Lebzeltner – perníkář (Smr)

Lederer – koželuh (Smr)

Leinweber – tkadlec (Smr)

Leistenmacher – lištář (Smr)

Leistenmaler – lištář (Smr)

Leistenschneider – kopytář (Smr)

Lohgerber – koželuh (Smr)

Lustgärtner – zahradník okrasných zahrad (Smr)

M

Maler – malíř (Smr)

Mälzer – sladovník (Smr)

Mandler, Mangler – mandlíř (Smr)

Mauermetz – zedník (Smr)

Maurer – zedník (Smr)

Melzer – sladovník (Smr)

Melzmacher – sladovník (Smr)

Messerer – nožíř (Smr)

Messerschmied – nožíř (Smr)

Mesolanweber – mezuláník (Smr)

Mesulanmacher – mezuláník (Smr)

Metzger – řezník (Smr)

Müller – mlynář (Smr)

Musikant – hudebník (Smr)

N

Näberschmied – nebozezář (Smr)

Nadler – jehlář (Smr)

Nagelschmied – cvočkář (Smr)

Newerschmied – nebozezář (Smr)

O

Orgelmacher – varhanář (Smr)

P

Panzermacher – zbrojíř (Smr)

Pergamentmacher – pergameník (Smr)

Perlenhäfter – krumplíř (Smr)

Perückenmacher – parukář (Smr)

Perückner – parukář (Smr)

Pfefferküchler – perníkář (Smr)

Pflaster – dlaždič (Smr)

Pharmazeut – lékárník (Ran)

Platner – platnéř (Smr)

Posamentierer – prýmkař (Smr)

Puchler – štítař (Smr)

R

Rahmenmaler – lištář (Smr)

Rauchfangkehrer – kominík (Smr)

Riemenmacher – řemenář (Spá)

Riemenschneider – řemenář (Spá)

Riemer – uzdář (Roh, Smr), řemenář (Roh, Smr, Spá)

Riemerzeugmacher – řemenář (Spá)

Ringelschmied, Rinkelschmied – kroužkář, výrobce prstenů (Ran, Spá), přezkář (Ran, Spá)

Rossarzt – koňský lékař (Ada, Spá), koníř (Ada)

Rosshändler – koňský handlíř, koníř (Spá)

Rosskäufler – koňský handlíř, koníř (Spá)

Rosstäuscher – koňský handlíř, koníř (Ada, Spá)

Rotgerber – koželuh (Smr)

S

Sägenschmied – pilař (Smr)

Sämischgerber – zámišník (Smr)

Sattler – sedlář (Roh, Smr, Spá)

Schäfer – pastýř (Smr)

Schafhirt – pastýř (Smr)

Schmuckhändler – šmukýř (Ran)

Schneider – krejčí (Ran, Smr, Spá)

Schnürmacher – šňůrař, šňůrkář (Ran, Smr), prýmkař (Spá)

Schuster – švec (Ran, Smr, Spá)

Schwertfeger – mečíř (Ran, Smr, Spá)

Staffierer – pozlacovač (Smr)

T

Tafeldecker – stolník (Ran, Spá), sluha, který prostírá tabuli (Spá)

V

Veldtscherer viz Feldscherer

Vergolder – pozlacovač (Ran)

Z

Zubereiter – pozlačovač (Smr)