Vítejte na nových stránkách!

Tato stránka byla vytvořena dne 12. května 2019 a jejím hlavním cílem je sdružovat všechny, kteří se zajímají o historické profese a jejich organizace – cechy. Ať se cechům věnujete na vědecké úrovni, či pouze ze zájmu, doufám, že zde naleznete informace a odkazy, jež vám pomohou při dalším bádání.

Stránky by rovněž měly sloužit jako platforma pro sdílení dosavadních znalostí ze vzdálených lokalit a regionů. Drobné střípky a náhodně objevené zprávy totiž tvoří dohromady cennou mozaiku, která odhaluje složitý komplex vztahů mezi řemeslníky i cechy jednotlivých měst.

Těším se na naši budoucí spolupráci a děkuji za trpělivost při vytváření jednotlivých částí těchto stránek!

Jiří Smrž