Pomůcky

Tato záložka nabízí prakticky orientované pomůcky, které mají badatelům usnadnit orientaci v dochovaných pramenech. Vedle výpisků z inventářů a soupisů rovněž rejstříky či obsahy k souborům relevantních materiálů.

Samostatnou kategorií jsou projekty, jež rekonstruují cechovní archiv konkrétní organizace. Vlivem různých historických událostí se totiž často jednotlivé části někdejšího archivu organizace nacházejí v různých sbírkách jedné instituce, či dokonce jsou rozptýleny v několika odlišných institucích.