Dějiny cechů

První zprávy o ceších v českých zemích spadají do závěrečné třetiny 13. století, konec cechů u nás pak přichází s vydáním tzv. prozatímního živnostenského řádu v roce 1859. Oba časové údaje vymezují téměř šest století dlouhé období, kdy cechy ovlivňovaly hospodářský vývoj českých, moravských a slezských měst. Tato záložka zprostředkovává pohled na vývoj cechovnictví v českých zemích – jednou za pomoci chronologické osy s důležitými historickými mezníky, podruhé ve světle dobových dokumentů a nejdůležitějších normativů.