Edice

Cechovní artikule

 • Heisslerová, Radka (ed.), Malíři Nového Města pražského a vzestup jejich cechu v 17. století, Pražský sborník historický 43, 2015, s. 41–55.
 • Heisslerová, Radka (ed.), Malířský cech Menšího Města pražského, Praha 2016.
 • Chytil, Karel (ed.), Malířstvo pražské XV. a XVI. Věku a jeho cechovní kniha staroměstská z let 14901582, Praha 1906.
 • Mádl, Karel Boromejský (ed.), Řád zedníků a kameníků pražských v XVI. století, Památky archeologické a místopisné 16, 1893–1895, s. 639–654.
 • Menčík, Ferdinand (ed.), Pořádek bratrstva zlatnického v Praze a jeho stanovy z r. 1324, Věstník Královské české společnosti náuk. Třída filosoficko-historicko-filologická, 1891, č. 7.
 • Řád cechu řezníků v Znojmě, Lumír 3, 1853, s. 523–526.
 • Tomek, Václav Vladivoj (ed.), Artikule pražských cechů, in: Archiv český 14, Praha 1895, s. 427–492.

Cechovní knihy

 • Benátská, Klára (ed.), Kniha cechu kožešníků v Žatci 14741814, Diplomová práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2016.
 • Ebelová, Ivana (ed.), Zápisná kniha pražských stavitelů 16391903, Praha 1996.
 • Halata, Martin (ed.), Kniha protokolů pražského malířského cechu z let 16001656, Praha 1996.
 • Heisslerová, Radka (ed.), Malířský cech Menšího Města pražského, Praha 2016.
 • Chytil, Karel (ed.), Malířstvo pražské XV. a XVI. Věku a jeho cechovní kniha staroměstská z let 14901582, Praha 1906.
 • Pátková, Hana (ed.), Cechovní kniha pražských malířů (1348–1527), Praha 1996.
 • Sukovyčová, Petra (ed.), Mistrovská kniha novoševcovského cechu městyse Líšně (1765-1819). Edice pramene, Bakalářská práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2013.

Aktový materiál

 • Heisslerová, Radka (ed.), Malířský cech Menšího Města pražského, Praha 2016.
 • Mádl, Karel Boromejský (ed.), List kamenického cechu Starého města Pražského Kutnohorským z r. 1489, Památky archeologické a místopisné 4, 1859, s. 187.
 • Tibitanzlová, Radka – Beranová, Martina (edd.), „…aby se umění malířskému vyučoval“. Křestní, výuční a zachovací listy z fondu Pražská malířská bratrstva, Praha 2009.