Polsko-český

B

barchanik – barchetník

bednarz – bečvář

białoskórnik – jirchář

C

cieśle – tesař

D

drukarz – knihtiskař

G

garbarz czerwony – koželuh

garncarz – hrnčíř

I

introligatorz – knihař, vazač knih

K

kamieniarz – kameník

kapelusznik – kloboučník

kołodziej – kolář

kominiarz – kominík

konwisarz – konvář

kotlarz – kotlář

kowal – kovář

kupiec – kupec

kurdybanik – kordováník

kuśnierz – kožišník

L

łucznik – střelec, výrobce kuší

ludvisarz – zvonař

M

malarz – malíř

miechownik – měšečník, tobolář

murarz – zedník

mydlarz – mydlář

P

pasamonik – prýmkař

paśnik – pasíř

perukarz – parukář

piekarz – pekař

piernikarz – perníkář

płatnerz – platnéř

powroźnik – provazník

puszkarz – puškař

R

rusznikarz – ručnikář

rybak – rybář

rɏmarz – řemenář

rzeźnik – řezník

S

siodlarz – sedlář

ślusarz – zámečník

stelmach – kočárník

stolarz – truhlář

sukiennik – soukeník

szczotkarz – kartáčník

szewc – švec

szklarz – sklenář

T

tokarz – soustružník

U

uździarz – uzdář

Z

zegarmistrz – hodinář

złotnik – zlatník