Inventáře a soupisy

  1. Soupis cechovních artikulí a knih ve sbírkách muzeí

Jedná se o výtah z publikace „Průvodce po rukopisných fondech v České republice III. – Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice“, který vyšel v Praze v roce 2001 pod redakcí Marie Tošnerové.