Latinsko-český


Ada – Adam z Veleslavína, Daniel, Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus, (edd.) Alena M. Černá – Tilman Berger – Alena Hadravová – Kateřina Pořízová, Praha 2015.

Roh – Rohn, Jan Karel, Nomenclator artifex et mechanicus. To jest jmenovatel v trojí řeči. Díl čtvrtý a poslední, Praha 1768 (digitalizát dostupný zde).

Smo – Smolová, Věra, Latinsko-český slovník, online verze.

Smr – Smrž, Jiří, Cechy v pražských městech od prvních zpráv ve 13. století až do jejich zrušení v roce 1860, Praha 2019, s. 423–429.

Tom – Tomek, Václav Vladivoj, Základy starého místopisu Pražského – rejstřík, Praha 1875, s. 182-187.

Žíd – Žídek, Pavel, Liber viginti arcium, (ed.) Alena Hadravová, Praha 1997.

Další online slovníky, které obsahují názvy povolání:

Latinsko-český slovník pro genealogy na webu www.genealogie.nka.cz naleznete zde.

Slovník latinských povolání Martina Kotačky naleznete zde.

A

acufex – jehlář (Smo, Smr, Tom, Žíd)

aerispercussor – měďnář (Tom)

albicerdo – jirchář (Smr, Tom)

aleciator, alecator, alecinator – herynkář (Tom)

amentarius – řemenář (Smo)

amigdalator – mandléř (Tom)

ampularius – lahvář (Roh, Smo)

apothecarius, appatecarius – lékárník (Smo, Tom, Žíd)

aquæductor – rourař (Tom)

arator – oráč (Žíd)

arcufex – střelec, výrobce kuší (Smr), lukař (Tom)

arenator – pískař (Žíd)

argillator – hlinař, hlinák (Tom, Žíd)

architector – pokrývač (Tom), skřidlář (Tom), cihlář krycí (Tom)

architectus – stavitel (Smr)

artopiperista, artopiperator – perníkář (Smo, Žíd)

assericisor – pilař (Žíd)

aucarius, aucator – husák, husař (Tom, Žíd)

auceps – ptáčník (Tom)

auridistensor – zlatotepec (Žíd)

aurifaber – zlatník (Smo, Smr, Tom, Žíd)

aurifex – zlatník (Smo, Smr)

aurifusor – zlatník (Tom)

auriga – vozataj (Žíd)

auripercussor – zlatotepec (Smr, Tom)

B

balistarius, balistator – střelec (Smr, Tom, Žíd), kušař (Smo, Smr), lukař (Smo, Tom), lučník (Smo), puškař (Smo)

balneator – lazebník (Smr, Tom, Žíd)

barbirasor – bradýř (Smr, Tom)

barbitonsor – bradýř (Smr, Tom, Žíd)

barchanista – barchetník (Smo, Tom, Žíd)

barchius – barchetník (tak v Krakově)

barsator – čeřeník (Žíd)

bombardarius, bombardifex, bombardista – puškař (Smo, Tom, Žíd), ručnikář (Smo, Žíd)

brachida – struhař (Žíd)

braseator, brasiarius – sladovník (Smr, Žíd)

braxator – pivovarník (Smr, Žíd)

bursator, bursifex – měšečník (Smr, Žíd)

C

calasiator – pochvař (Žíd)

calcariator – ostruhář (Smr, Tom, Žíd)

caldariator, chaldeator – kotlář (Smr, Tom, Žíd)

caligator – nohavičkář, hacník (Tom)

calopediator – chůdník (Žíd), trepkář (Tom)

campanifusor – zvonař (Žíd)

candelator, candelinarius – svíčkař (Smr, Tom)

canulator, canularius – konvář (Smr, Tom)

capisteriator – neckář (Žíd)

caræfusor – svíčkař (Smr)

carbonarius, carbonista – uhlíř (Tom, Žíd)

carnifex – řezník (Smr, Tom, Žíd), huntýř (Tom), drobník (Tom)

carpentarius, carpentator – tesař (Smo, Smr, Tom, Žíd), truhák (Tom), vozka (Smo), kárník (Smo), kolář (Smo)

cartularius – kartář (Žíd)

caseator – sýrař (Tom)

caulista – zelinář (Tom)

caupo – výčepník (Smr)

caveator – kletečník (Žíd)

cementarius – vápeník (Tom, Žíd)

caræfusor – voštník (Tom)

cerdo – koželuh (Tom), smraďař (Tom), jirchář (Tom)

cerevisiæ – sládek (Tom)

cerinarius – barvíř na žluto (Roh)

chimicus – chemik, lékárník (Smo)

cingulator, cingularius – pasíř (Smo, Smr, Tom, Žíd)

ciraticator – pozlacovač, ozdobník, švabíř (Smo)

cirothecarius, chirotecarius – rukavičkář (Smr, Tom, Žíd)

chirurgus, cirurgicus – chirurg (Smo, Smr, Žíd), ranlékař, ranhojič (Ada, Smo), felčar (Smo)

cisor – řezbář (Žíd)

cistator, cistulator – truhlář (Smr, Tom)

citaredus – kvinterník (Žíd), loutnista (Tom)

citarista – hudec (Žíd)

clavulator, claviculator – cvočkář, hřebíkář (Tom)

clipearius – štítař (Smr)

cocleator – lžíčník (Žíd)

cocus – kuchař (Žíd)

colorator cutium – barvíř kůží (Smr, Tom)

colorator pellium – barvíř kůží (Smr, Tom)

compera – taškář (Žíd)

coquus, coquinator – kuchař (Smr, Tom)

cordibanarius – kordováník (tak v Krakově)

cordifex – strunař (Tom)

coriarius, coreator – řemenář (Smo, Tom), smraďař (Tom), jirchář (Tom)

corrigiator – řemenář (Tom, Žíd)

cosolarius – prták (Tom)

cribrator, cribrifex – sítař (Tom, Žíd)

crinalista, crinalinator – venečník (Tom)

crocotarius – barvíř na žluto (Roh)

culcitrofex – peřinečník (Tom)

cultellator, cultellifaber – nožíř (Tom, Žíd), čepelník (Tom)

cunabulator – kolébečník (Tom)

cuprifaber, supripercussor – meďnář (Tom)

currifex – nápravník, výrobce vozů (Tom, Žíd), kolář (Tom)

cursor – posel (Žíd)

D

doleator, doliator – bečvář (Smr, Tom, Žíd)

E

emptor lignorum – drevník (Tom)

ephippiarius – uzdář (Smo), řemenář (Smo), sedlář (Roh, Smo)

exacuator – brusič (Žíd)

F

faber – kovář (Smo, Smr, Tom, Žíd)

faber clavorum – cvočkář, hřebíkář (Tom)

faber materiarius – tesař (Ada)

fabricator lagenarum – lahvář (Smo)

fago – dlaždič (Žíd)

faretrator – toulař (Tom, Žíd)

ferrator – železník (Tom)

fartor – drobník

feruncator, feruncarius – přezkář (Tom), střemenář (Tom)

fibulator – krumplíř (Tom)

figellator, fielator, fiolator – hudec, loutnista (Tom)

figulus, ficulus – hrnčíř (Smr, Tom)

findulator – píšťalník (Žíd)

fistulator, fistularius – pištec (Smo), píšťalník (Žíd)

flabellator – ohánečník (Smo, Tom, Žíd)

fladulator – měchovník (Žíd)

flammearius – barvíř na červeno (Roh)

flascarius, flaškarius, flašnerius – lahvář (Smo, Tom, Žíd)

flator – dynchéř (Žíd)

foenator – senař (Tom)

forpifex – nůžkař

forulator – jehelníkář (Žíd)

franator, frenator, frenarius, frenifex – uzdář (Smr, Žíd), řemenář (Smr), udidlník (Tom)

frisor – krumplíř (Žíd)

fullo – valchář (Tom)

funifex, funator – provazník (Tom, Žíd)

fusarius – vřetenář (Žíd)

fusilio – slévač (Žíd)

fusor campanarum – zvonař (Smr)

G

galeator – helmíř (Smr, Tom, Žíd)

galerus – karkulník (Žíd)

gircharius – jirchář (Žíd)

gladiator – mečíř (Smr, Tom, Žíd)

H

hastator – výrobce kopí, kopiník (Žíd)

horologista – orlojník (Tom, Žíd), hodinář velkách hodin (Smr)

hortulanus – zahradník (Tom)

humulator – chmelař (Tom)

hunterius – huntýř (Smr, Tom)

I

illuminator – iluminátor, malíř knižních miniatur (Žíd)

infector – barvíř (Smo)

infector lanarum – barvíř vlny (Ro)

institor – kramář (Smr, Tom, Žíd)

introligator – knihař, vazač knih (tak v Krakově)

ioppator, ioppatoxa, iopulator – kabátník (Smo, Tom)

iubilator – zpěvák (Žíd)

L

lagenarius, lagenator – lahvář (Smo, Žíd), hrnčíř (Smo)

lamellator – čepelník (Tom)

lanarius – vlnař (Žíd)

lancella – hřebenkář (Žíd)

lanifex – vlnař, vlnák, vlnotepec (Smo, Tom)

lanio, laniator, lanius – řezník (Ada, Smo, Smr)

lapicida, lapidicida, lapidista – kameník (Ada, Smo, Smr, Tom, Žíd)

laterista, laterarius, laterator, laterifactor – cihlář (Smo, Tom, Žíd)

latomus – skalník (Ada, Smo, Tom), kameník

lebetecarius – perníkář (Tom)

libetarius – perníkář (Smo, Tom), caletník (Smo), pernář (Tom)

ligator, ligator librorum – knihař, vazač knih (Smr, Tom, Žíd)

lignarius – drevník (Tom)

limator – pilař (Tom)

linicida, linifex – tkadlec (Tom)

lixa – lazebník (Smr, Tom)

loculista – váčkař (Žíd)

longanator – drátař (Žíd)

lorarius – řemenář (Ada, Roh, Smo), uzdář (Roh), sedlář (Smo)

loricator – brníř, výrobce kroužkové zbroje (Smr, Žíd), platnéř (Žíd)

lorifex – brníř, výrobce kroužkové zbroje (Smo), uzdář (Roh, Smo), řemenář (Roh, Tom)

lotrix – pradlena (Smo, Tom)

lutifigulus – hrnčíř (Smr, Tom)

M

magister pixidum – puškař (Smo, Tom)

malerius – malíř (Tom)

mango – koňský handlíř, koníř (Ada, Smr, Tom)

manubriator – čepelník, střenkář (Žíd)

marsupiarius – měšečník, tobolář (tak v Krakově)

mattarius – rohožník (Žíd)

materiarius – drvoštěp (Ada), plavec (Ada)

medicamentarius – lékárník (Ada)

mellifex – medař (Tom)

membranator – pergameník (Smr)

mensator, mensifex, mensalista – truhlář, stolař (Smo, Smr, Tom, Žíd)

mentler – valchář (Tom)

mercator – kupec (Smo, Smr, Tom, Žíd), obchodník (Smo), kramář (Smo)

metallarius – kovadlník (Žíd)

mitrarius, mitrifex – čepičník (Tom)

molendinator – mlynář (Smr, Tom, Žíd)

molitor – mlynář (Smr, Tom)

monetarius – mincíř (Žíd)

montanus – horník (Žíd)

murator, murarius – zedník (Smo, Smr, Tom, Žíd), dynchéř (Smo), studničník (Smo), štítař (Tom)

N

nablunator – zvonečník (Žíd)

nauta, nauta lignorum – plavec (Tom, Žíd)

nectigarius – studený kovář (Žíd)

netrix – přadlena (Žíd)

O

oleator – olejník (Tom)

ollifex, ollator – hrnčíř (Tom, Žíd)

ordogina – mosazník (Žíd)

organista – varhanář (Žíd)

orlogiator – orlojník (Tom), hodinář velkých hodin (Smr)

ortulanus – zahradník (Tom)

P

pabulator, pabularius – pícník (Tom)

pannicida – kraječ sukna (Smr, Tom, Žíd)

pannifex – soukeník (Smo, Smr, Tom, Žíd)

pannirasor – postřihač (Smr, Tom)

pannitonsor – postřihač (Tom)

papireista – papírník (Žíd)

parapsidiator – mísař (Žíd)

parator lagenarum – lahvář (Smo)

pargamenista – pergameník (Žíd)

paroquiarius, paruquiarius – parukář (Smo)

paternator, paternarius, paternista – rozárník, páterník, výrobce růženců (Smo, Tom)

paterula – rozárník, páterník, výrobce růženců (Žíd)

pavimentator – dlaždič (Tom)

pectenarius – hřebenář (Smo)

pectinator, pectinifex, pectinista – hřebenář (Smo, Smr, Tom, Žíd)

perucarius – parukář (tak v Krakově)

pharmaceuticus – lékárník (Smo)

pharmacopæus, pharmacopœus – lékárník (Roh, Smo)

pharmacopola – lékárník (Ada, Smo)

pellifex – kožešník (Smr, Tom, Žíd)

penesticus – hokynář (Smo, Tom), překupník (Smo), cibulář (Tom)

peplator, peplarius – šlojířník (Tom, Žíd)

perator – tobolář (Smr, Tom, Žíd)

pergamenista – pergameník (Smr, Tom)

permeter – pergameník (Smr)

pernarius – pernář (Tom), perníkář (Tom)

pernicator – perníkář (Smr, Tom), pernář (Tom)

picariator – výrobce číší, češíř, česák (Tom, Žíd)

picator, picifex – smolař (Tom)

pictor – malíř (Smr, Tom, Žíd)

pileator – kloboučník (Smr, Tom, Žíd)

pileator pavonum – pávový kloboučník, šmukýř (Smo)

pincerna, pincernator – krčmář (Tom, Žíd)

pisator – hrachovník (Tom)

piscator – rybář (Smo, Smr, Tom, Žíd)

piscinator – rybníkář

pistor – pekař (Smr, Tom, Žíd)

pixidarius, pixidum magister – puškař (Smo, Tom), ručnikář (tak v Krakově)

pixilida – smolař (Žíd)

plantator – štěpník (Žíd)

plumarius – peřítvorce ve smyslu šmukýř (Roh), peřinář (Žíd)

plumatilis opera artifex – peřítvorce ve smyslu šmukýř (Roh)

podicator – výrobce houní (Žíd)

politor lapidum, pulitor, puliator – pulíř (Tom, Žíd)

posamentarius – prýmkař (Smo)

prætextarius, prætextor – tkaničkář, šnůrař (Tom, Žíd)

pullator – kurař, obchodník s drůbeží (Smo, Tom)

pultifex – krupař (Tom)

pulvinator – polštářník (Tom)

putator – vinař (Žíd)

putearius – studňař (Žíd)

Q

quinternista – loutnista (Tom)

R

renovator – švec vetešník (Smr), valchář (Tom)

rhedarius – kočárník (Smr)

rotifex, rotarius, rotator – kolář (Smr, Tom, Žíd), nápravník, výrobce vozů (Tom)

rupator – skřidlář (Tom)

S

sæbator – lojovník (Tom)

salista – solnař, solník (Tom, Žíd)

saponista, saponarius – mydlář (Smr, Tom, Žíd)

sarrator – pilař (Smo, Smr, Tom, Žíd), struhař (Tom)

sartor – krejčí (Smr, Tom, Žíd)

scatularius – škatulník (Žíd)

scopharius, scophator – svinák, obchodník s vepři (Tom)

sculptor – řezbář, sochař (Smr, Žíd)

scutellator – mísař, šisléř (Tom)

scutifex – pavézník (Žíd)

sellarius – truhlář (Smr), sedlář (Ada), uzdář (Ada)

sellator – sedlář (Ada, Smo, Smr, Tom, Žíd), uzdář (Ada)

sepista – plotař (Žíd)

sepulcri fossor – hrobař (Žíd)

serator, serifex – zámečník (Smr, Tom, Žíd)

sericator – hedvábník (Žíd)

sertor lignorum – struhař (Tom), prknář (Tom)

setator, setarius, setifex – kartáčník (Tom)

setistrator – kartáčník (Tom)

sidenarius – krumplíř (Tom)

slaiferius – brusič (Smr)

smigmator, smegmator, smigmarius – mydlář (Smo, Tom)

spadicarius – barvíř na hnědo (Roh)

speculifex, speculator, speculariator – zrcadelník (Smr, Tom, Žíd)

sportifex – košíkář (Smo, Tom)

stannifusor – konvář (Tom)

statuarius – řezbář, sochař (Smr)

subemptor equorum – koníř (Tom)

subemptor scopharum – svinák, obchodník s vepři (Tom)

sutator – prták (Tom)

sutor – švec (Smr, Tom, Žíd)

sutor novus – švec novák (Smr)

sutrix – švadlena (Žíd)

T

tabernator, tabernarius – krčmář (Tom)

taxillator – kostkář (Tom)

tector domorum – pokrývač (Tom), skřidlář (Tom), cihlář krycí (Tom)

tesserator – kostkář (Tom)

textor – tkadlec, pláteník (Ada, Smr, Tom, Žíd), soukeník (Ada, Tom)

textor peplorum – šlojířník (Tom)

textor sericarius – tkadlec hedvábných věcí (Ada)

textor telæ – tkadlec

tibicena – trubač (Smo, Tom)

tinctor filorum – barvíř příze (Roh)

tinctor linteorum – barvíř pláten (Roh)

tinctor panni – barvíř sukna (Roh)

togator – šatař (Tom)

tonsor – postřihač (Tom, Žíd)

thorifex – platnéř (Smr, Tom)

tornator – soustružník (Tom)

tortor – kat (Žíd)

tubicen, tubicinarius – trubač (Tom, Žíd)

typographus – knihtiskař (Smo), sazeč (Smo)

V

varidacutor – barvíř koží (Žíd)

vasator – vozataj (Smr, Tom, Žíd)

vector auriga – forman (Tom), vozataj (Tom)

venditor fructuum – ovocník (Tom)

venditor librorum – knihař (Tom)

venditor lignorum – drevník (Tom)

venditor piscium – rybář (Tom)

venditor scutellorum – mísař, šisléř (Tom)

veterinarius – koňský lékař (Ada), koníř (Ada)

vineator – vinař (Tom)

vinitor – vinař (Smr, Tom, Žíd)

violarius – barvíř na hnědo (Roh)

vitreator, vitrator, vitriator, vitriarius, vitrarius, vitrofex, vitrifex – sklenář (Smo, Smr, Tom, Žíd), sklář (Smr, Žíd)

volvicisor – soustružník (Žíd)

Z

zonator, zonarius – pasíř (Smo, Tom)