Glosáře

Tato záložka nabízí badatelům prakticky orientované glosáře dvou hlavních zemských jazyků užívaných v českých zemích – latiny a němčiny. Opomenuty však nejsou ani staročeské výrazy, kterým současný uživatel rozumí jen stěží. Vedle těchto hlavních pomůcek je do této záložky začleněn i glosář polských označení, který může být přínosný zejména pro slezské oblasti.

Pokud chcete tyto glosáře rozšířit o další výrazy, vždy prosím uveďte zdroj. V případě slovníkového díla citaci, v případě archivního pramene citaci pramene podle ustálených pravidel (archiv, fond a popis pramene).