Staročeské výrazy

Ada – Adam z Veleslavína, Daniel, Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus, (edd.) Alena M. Černá – Tilman Berger – Alena Hadravová – Kateřina Pořízová, Praha 2015.

Roh – Rohn, Jan Karel, Nomenclator artifex et mechanicus. To jest jmenovatel v trojí řeči. Díl čtvrtý a poslední, Praha 1768 (digitalizát dostupný zde).

Smr – Smrž, Jiří, Cechy v pražských městech od prvních zpráv ve 13. století až do jejich zrušení v roce 1860, Praha 2019, s. 439–442.

A

apatykář – lékárník (Ada, Smr)

B

bankář – lahvář (Roh)

blanaři – koželuzi

C

cuprejtýř – pozlacovač (Smr)

F

federšmukr, federšmukýř – šmukýř (Smr)

flašnéř – lahvář (Smr)

H

hedbábník – hedvábník (Žíd)

huníkář – výrobce houní (Žíd)

I

impresor – knihtiskař

L

lékostrojič – lékárník (Roh)

P

pargemeník – pergameník (Žíd)

pateřník – rozárník (Žíd)

peřítvorce – šmukýř (Roh)

předlička – přadlena (Žíd)

R

rýmař – řemenář (Smr)

S

stolař – truhlář (Smr)

Š

šrotéř, šrotýř – vozataj (Žíd)

štafír – pozlacovač (Smr)

T

teltihník – výrobce houní (Žíd)

V

vyrývač – řezbář (Žíd)

Ž

železník – šmejdíř