Morava

Brno

  • cech malířů – pečetidlo s vročením 1704 (otisk – FF UK, Katedra PVH a AS, Sedláčkova sbírka, zásuvka 11, přihrádka 58)
  • cech soukeníků – pečetidlo z 15. století (otisk – FF UK, Katedra PVH a AS, Sedláčkova sbírka, zásuvka 8, přihrádka 28)

Jevíčko

  • cech krejčích – fedrovní list z roku 1803 s pečetí (AMP, Sb. listin, sign AMP PPL IV – 13024 e)

Stařeč

  • cech ševců – pečetidlo ze 17. století (ANM, Sb. pečetidel a typářů, inv. č. D 100)